دف

 

دف های HaPa در انواع مختلف کوکی و ثابت ساخته می شوند

این دف ها دارای پوست مصنوعی Remo تحت عنوان Fish Skin می باشند که از مقاومت بسیار بالا و صدایی گرم و مطلوب برخوردارند و به هیچ عنوان صدای تَلق و پلاستیک های رایج را ندارند .

 

مشخصات دف با پوست ثابت:

 

 الف - ثابت نازک: قطر ٥٣ سانتيمتر با پهناى كمه ى ٤/٨ سانتيمتر، وزن ٧٣٠ گرم

ب - ثابت متوسطقطر ٥٣سانتيمتر با پهناى كمه ى ٥/٤ سانتيمتر، وزن ٨١٠ گرم

جثابت پهن: قطر ٥٣سانتيمتر با پهناى كمه ى ٦/٦ سانتيمتر، وزن ٩٥٠ گرم

د - ثابت فوق سبک:  قطر ٥٣سانتيمتر با پهناى كمه ى ٥ سانتيمتر، وزن ٥٦٠ گرم ( كه سبكترين دفى است كه تا كنون در ايران ساخته شده )

 

لازم به توضيح است كه در ساز هاى به شكل دايره، هر چه پهناى كمه بيشتر باشد، صداى باس نيز بيشتر مى شود كه بر عكس آن نيز صادق است. به همين دليل دفهاى كوك ثابت با چهار پهناى مختلف در كمه ساخته ميشوند، تا هم سليقه ى صدايى متفاوت تامين شود و هنرجويان و نوازندگان نيز، با اندازه  دستهاى مختلف گزينه ى بيشترى در انتخاب ساز داشته باشند

يكى ديگر از مشخصه هاى كمه هاى ساخته شده اين است كه با سيستم تراش ساخته شده اند، نه سيستم خم. دف با كوك ثابت از ٣٦ تكه و كوكى از ٦٠ تكه ساخته شده اند كه سبب مقاومت بيشتر شكل دايره ى كمانه ميگردد. در نتيجه تحت فشار پوست يا سرما و گرما، محيط دايره اى كمانه شكل خود را به مرور زمان از دست نخواهد داد

 

دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دفهای کمه نازک، متوسط و پهن - پوست ثابت
دفهای کمه نازک، متوسط و پهن - پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت
دف فوق سبک با پوست ثابت