دایره آذری

دایره آذری که سال های گذشته توسط اساتید نواخته میشد بزرگ تر از اندازه فعلی بوده که در طی سالیان متمادی توسط سازندگان با شعاع کوچک تری ساخته شده است . به عنوان مثال دایره ای که توسط استاد فرنام نواخته می شد با قطر تقریبی ۱۶ اینچ (۴۰ سانت) ساخته شده بود . شرکت HaPa به جهت احیا کردن این ساز با صدای اصلی و اصالت بخشیدن مجدد به دایره آذری ، آن  رابا همان اندازه ساخته است. این دایره با قابلیت کوک شدن دارای پوست مصنوعی Remo تحت عنوان Fish Skin می باشند .