مشخصات دف كوكى:

 

قطر ٥٣ سانتيمتر با پهناى كمه ى  ٥/٢ سانتيمتر در حالت كوك بسته، با وزنى بين ٧٣٠-٧٦٠ گر

 

 زمانى كه به اصطلاح كوك كاملا بسته باشد برش ميانى كمه، كه از دو قسمت مجزا تشكيل شده است به يكديگر وصل مى باشند و به هنگام بالا بردن كوك دو قسمت چوب از هم فاصله مى گيرند و در نتيجه صدا به سمت نتهاى بالاتر يا صداى تيزتر حركت مى كند. در اين مرحله قطر كمه مى تواند تا ٥/٥ سانتيمتر برسد.
نكته ى قابل توجه در مورد دف كوكى وزن آن ميباشد كه با وجود يراق آلات به كار رفته در كمانه ى چوبى دف، وزن سبك آن است كه بين ٧٣٠  تا ٧٦٠ گرم ميباشد. براى اين موضوع از چوب خاصى استفاده گرديده كه در عين مقاومت و مرغوبيت، وزن سبكى دارد. 

 

 

دف كوكى از جاو
دف كوكى از جاو
دف كوكى از پشت
دف كوكى
دف كوكى
زنجیرهای دف کوکی
زنجیرهای دف کوکی